Video: Ikke sov i veibanen etter å ha sniffet bensin

I Australia tar myndighetene ansvar. De lager pedagogiske videoer om at det ikke er lurt å sove i veibanen etter å ha sniffet bensin.

I mange land har ikke folk tilgang til denne type informasjon. Noe som gjør at folk kan utsette seg selv og andre for fare.

Derfor er det viktig å dele korrekt og faktabasert informasjon om farene ved å sove i veibanen etter å ha sniffet bensin.

Ikke vær rama rama, sov heller utenfor veibanen. Og bruk gjerne en lys skjorte så folk ser deg.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: