Soldat som skyter. FOTO: Creative Commons (CC0).

Vold er tabu fordi det virker

Ingen virkemidler i naturen er så effektive som vold. I naturen er den som kontrollerer volden den som kontrollerer omgivelsene.

Hav, elveleier, vulkaner, jettegryter og grotter har blitt skapt av naturens og elementenes vold mot landskapet.

Alle dyrearter i naturen, mennesket inkludert, har gjennom evolusjon utviklet seg i takt med naturens vold. Artene har tilpasset seg vold som virkemiddel.

Veps som dreper hele bikolonier. Rovpattedyr som feller byttedyr og fortærer dem på savannen. Fisk dreper og spiser annen fisk i havet.

Vold er naturens metode.

Vold er en forutsetning for overlevelse i naturen. Her ser vi en løve med en antilope. FOTO: Creative Commons (CC0).

Vold er både problemet, og løsningen i naturen.

Også hos mennesket er vold det virkemiddelet som virker best. Fordi mennesket unektelig er en del av den samme naturen som alt annet. Mennesket er bare en tobeint primat i familien store aper.

Uten vold ville ikke menneskelig sivilisasjon vært mulig. Uten vold ville ikke nasjonalstaten kunne eksistert. Uten vold ville mennesket dødd ut som art.

I vårt samfunn har derfor myndighetene monopol på vold. Når du blir arrestert av politiet og satt i fengsel, så er det en form for vold. Når barnevernet henter barna fra familier, så er det en form for vold. Når mediene ødelegger livene til mennesker, så er det også vold.

Trafficking er vold. Krig er vold. Gjeldsslaveri er en form for vold. Ja, til og med sosiale normer og konformitet er en form for vold.

Vold er å bruke makt for å tvinge.

Veps er ekstremt voldelige skapninger. De kan jakte ned og drepe byttedyr som er langt større enn seg selv. Her ser vi bilde av en tysk veps. FOTO: Creative Commons (CC0).

Naturen vi er en del av, er grunnleggende og fundamentalt voldelig. Mennesker må bo i huler eller hus for å beskytte seg mot elementenes vold. Av samme grunn må mennesker bruke klær.

Mennesket og dyrene

Mange av oss liker å tenke at mennesket er annerledes enn andre dyr. Kanskje til og med at mennesket ikke engang er et dyr. Forestillinger om at mennesket er over dyrene finner vi igjen i mange ulike livssyn. Eksempelvis tror både humanetikere og kristne at mennesket er hevet over andre skapninger i naturen.

Noen tror til og med at mennesket er hevet over naturen selv.

Få ting kunne vært lengre vekk fra sannheten.

Våre artsslektninger sjimpansene har flere likhetstrekk med oss mennesker enn hva vi gjerne liker å innrømme. Ute i jungelen foregår det omfattende konflikter og kriger mellom ulike kolonier av aper.

Innad i apekoloniene eksisterer det også et hierarki. Som hos mennesket. Der den som kontrollerer volden også kontrollerer resten av kolonien.

Sjimpanse med skader i ansiktet etter voldelig konflikt med andre sjimpanser. FOTO: Creative Commons (CC0).

Vi mennesker er kanskje ikke så ulike våre fettere og kusiner som svinger seg i tretoppene likevel. Likhetstrekkene i både adferd og flokkmentalitet er påfallende. På samme måte har både mennesket og sjimpansene tilpasset seg naturens voldelige virkelighet. Til tross for at vi har utviklet oss på litt forskjellige måter, så er de helt grunnleggende likhetene unektelig til stede.

Vold som tabu

I de aller fleste menneskelige sivilisasjoner i dag er vold som virkemiddel sterkt regulert. Lover og normer som er ment å regulere vår adferd har et betydelig fokus på vold. Eksempelvis er de mange bestemmelsene i straffeloven i Norge en klar indikasjon på at vold som virkemiddel ikke er ønskelig å benytte.

Den som utøver vold i Norge blir straffet med (ironisk nok) vold fra myndighetene. I form av bøter, fengsel og sanksjoner. Sånt er ment å virke avskrekkende. Såkalt allmennpreventivt.

Vi kan trygt konkludere med at de allmennpreventive aspektene ved å avstraffe lovbrudd som vold virker. Nettopp fordi disse tiltakene i seg selv er vold.

Hvis du er en ulydig primat som går inn på butikken og spiser alle bananene uten å betale for deg, kommer politiapene og banker deg gul og blå. Fordi det er hva politiapene skal gjøre. Deretter blir du låst inne i et bur, hvor det ikke er noen bananer. Hvis politiapene avstår fra å gjøre dette, så får de heller ingen bananer. For å sette det hele litt på spissen.

Alle vil jo ha bananer.

Som du sikkert skjønner, så er hele samfunnet vi lever i basert på vold. Alt sammen er dypest sett en voldsspiral.

Alt vi kan gjøre er å innse det.

Til og med på partikkel- og atomnivå er vold en forutsetning for at ting skal skje.

Samtidig blir vi forsøkt indoktrinert fra ung alder med at vold ikke virker. At vold aldri er en løsning på noe som helst. At vold bare avler vold.

I kristendom blir vi opplært til å vende det andre kinnet til. Vi blir opplært til å tilgi våre skyldnere. Det samme gjelder også innen judaisme og islam. Alle de abrahamittiske religionene. Denne tanken har også blitt med over i humanismen. Vi skal ikke slå hverandre. Vi skal ikke gjøre gjengjeld når noen slår oss.

Alt dette vi blir indoktrinert med er naturlig nok bare tull. Grunnen til at vi [må] indoktrineres med dette, er at vi skal bli gode og lydige borgere. Vi skal bli funksjonelle medlemmer av samfunnet og sivilisasjonen. Da kan ikke myndighetenes voldsmonopol utfordres.

Vold virker. Derfor er vold tabu.

Del innhold: