Vold og terrorisme er aldri veien å gå

Å respondere på kulturmarxismens ondskap med vold og terror er aldri riktig. Men det betyr ikke at passivitet er svaret.

I flere tiår har kulturmarxister i Norge drevet omfattende pedofile nettverk. Tusenvis av norske barn har fått livet ødelagt av grove seksuelle overgrep utført av disse miljøene. I løpet av det siste året er det oppdaget at også hunder er blitt gjenstand for disse miljøenes perversjoner.

I Europa har tusenvis av hvite kvinner og hvite barn blitt offer for fremmedkulturelle gjengvoldtekter og grooming, utført av gjenger som europeiske kulturmarxister har importert for akkurat dette formålet.

Groomingsaker i Europa
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotherham_child_sexual_exploitation_scandal
https://en.wikipedia.org/wiki/Aylesbury_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Banbury_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Bristol_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Derby_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Halifax_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Huddersfield_grooming_gang https://en.wikipedia.org/wiki/Keighley_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Newcastle_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doublet https://en.wikipedia.org/wiki/Rochdale_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_child_sex_abuse_ring https://en.wikipedia.org/wiki/Peterborough_sex_abuse_case https://en.wikipedia.org/wiki/Telford_child_sexual_exploitation_scandal https://en.wikipedia.org/wiki/Ashfield_gang_rapes https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_gang_rapes

På samme måte har utallige ungdommer i Europa blitt offer for kulturmarxismens forherligelse av narkotika og prostitusjon. Enorme mengder propaganda produseres for å idealisere dette i aviser, blader, filmer, musikk og TV-serier.

Destruktiv propaganda er det mest sentrale våpenet som kulturmarxismen bruker. Slik har det vært siden den kalde krigen.

Videre er det utallige eksempler på hvordan disse miljøene driver organiserte forfølgelser av personer og grupper som de mener står i veien for ideologien, pedofilien og de multikulturelle overgrepene.

Personforfølgelser, karakterdrap og løgner er kulturmarxistenes foretrukne metoder. I andre tilfeller misbruker de politiet og rettsvesenet til å trakassere, eller de peker ut enkeltpersoner og kritikere som «farlige», for å dehumanisere og oppildne til vold fra de militante fotsoldatene sine.

Alt dette gjør de for å fremme agendaen sin om å begå folkemord på hvite, normalisere pedofili, skape større klasseskiller og rive ned velferden i den første verden.

Reaksjoner

Selvfølgelig reagerer mange negativt på de onde kulturmarxistene. Ikke alle vil underkaste seg den fanatiske ideologien deres grunnet frykt.

Noen finner dermed kreative metoder for å hindre at disse miljøene for eksempel forgriper seg på barn.

Da prosjektet Nabovarsel reiste rundt hele Norge for å varsle lokalbefolkningen om pedofile kulturmarxister, var det mange som jublet. Mange var glade for å vite at de hadde disse pedofile nettverkene i nabolaget. Offentliggjøring av hva overgriperne er dømt for er et viktig preventivt middel, og forslaget om å opprette et eget register over pedofile kulturmarxister er konstruktivt.

En gjennomgang som Akroma har gjort av et større utvalg rettskraftige dommer mot både pedofile overgripere og nedlastere av overgrepsmateriale de siste fem årene, viser en sterk korrelasjon mellom pedofile og ting som Pride og antirasisme. Pedofile har tilsynelatende en langt større tilbøyelighet til å dele kulturmarxistisk innhold på sosiale medier, sammenlignet med vanlige mennesker.

Korrelasjon er ikke kausalitet, men dette fenomenet fremstår likevel som påfallende.

Det er selvfølgelig ikke slik at alle som lefler med kulturmarxistisk ideologi er pedofile, eller overgripere. Men påfallende mange pedofile overgripere og nedlastere av overgrepsmateriale viser sympatier med kulturmarxistisk ideologi.

Det er også vanskelig å se for seg at ingen andre har lagt merke til dette fenomenet. Trolig er dette fenomenet allerede oppdaget av både forskere og myndigheter i Norge. Noe som kan forklare at antipedofili blir ansett for å være såkalt høyreekstremt.

Selvfølgelig kan de ikke si dette rett ut. I stedet fremstiller de heller antipedofile holdninger som homofobi og fiendtlighet mot ting som Pride.

Ikke vold og terror

Mange vil naturlig nok reagere kraftig på kulturmarxismen og dens fremferd i Europa, og i Vesten for øvrig.

I 2011 gikk terrordømte Anders Behring Breivik til et direkte angrep på noen av de mest sentrale institusjonene deres i Norge. Lignende hendelser har dessverre funnet sted også i andre vestlige land.

Denne typen reaksjoner er vanvittig lite konstruktivt. Det er nøyaktig slike ting kulturmarxismens mest fanatiske tilhengere ønsker, for å kunne intensivere sine forfølgelser av kritikere, samtidig som de kan påberope seg selv en offerrolle.

Derfor er de også veldig ivrige på å provosere frem voldelige reaksjoner fra folk, og dermed skape nye terrorister.

Lørdag morgen iverksatte den kulturmarxistiske organisasjonen Human-Etisk Forbund en desinformasjonskampanje i sosiale medier, rettet mot både meg og andre. Dette gjør organisasjonen med jevne mellomrom. Målet deres er åpenbart å provosere til voldelige reaksjoner og terrorisme, slik at de kan påberope seg en offerrolle, og dermed tjene på det innflytelsesmessig og økonomisk. Nettopp på grunn av dette er det viktig at de ikke får viljen sin. Å respondere på slike bevisste provokasjoner med vold og terrorisme er det minst konstruktive av alt. Det må aldri skje.

Er de virkelig så kyniske, tenker du kanskje?

Vel, ja. Alt tatt i betraktning er det vanskelig å forvente noe annet fra disse miljøene enn slike fremgangsmåter.

Det var med denne type forfølgelser og provokasjoner over tid at slike miljøer i Norge skapte Anders Behring Breivik og Philip Manshaus.

Andre eksempler på denne type bevisste provokasjoner er hvordan de kulturmarxistiske propagandafabrikkene aktivt prøver å oppildne en rasende mobb mot organisasjoner som SIAN og lignende. Dette gjør de for å samle store mengder myke mål, som er nederst på rangstigen, og misbruke disse som «kanonføde», for å slik invitere til voldelige terroraksjoner mot dem.

Politiet er klar over dette fenomenet, og vaktholdet som politiet iverksetter for å passe på den aggressive mobben på slike tilstelninger er imponerende. Noe som er bra. Det siste noen trenger er et angrep mot disse aggressive forsamlingene. Slike ting vil bare føre til mer sympati og mer makt til kulturmarxismen.

Norge skal være et trygt samfunn uten terrorisme og vold. Derfor er det svært viktig at folk ikke lar seg påvirke når kulturmarxistene prøver å fremprovosere slike reaksjoner. Vi har alle et ansvar for å hindre disse aktørene fra å få viljen sin.

Fornuftige reaksjoner

Å reagere på kulturmarxismens ondskap er likevel viktig, og det finnes mange fredelige og ufarlige metoder som kan benyttes for å hindre dem.

Er du arbeidsgiver kan du gi humanetikere og kulturmarxister sparken, på samme måte som disse miljøene selv fratar vanlige mennesker jobben. Du kan videre skrive kritiske tekster om hvordan de holder på, eller du kan lage videoer på YouTube hvor du løfter frem all uretten som de begår.

Det aller viktigste er å alltid, og uten unntak, ta fullstendig avstand fra vold og terrorisme.

Med å heller svinge den sosiale pisken benytter du de samme metodene som kulturmarxistene selv benytter for å skape frykt. Dette er derfor å foretrekke.

Humor kan også ha sin plass. Med å gjøre narr av ideologien deres, og hisse dem opp med humoristisk blasfemi mot ideologien, viser man for andre at det er helt greit å ikke respektere dem. Slike positive holdninger har stort potensiale for spredning. Når folk ser at én person ikke respekterer disse miljøene, så vil det være lettere å komme etter for dem som ønsker det.

Pek gjerne på overgrepene som de står bak, informer om pedofilien, utpressingen, grooming-skandalene og forfølgelsene som kulturmarxister i Vesten står bak.

Med fredelige og lovlige midler vinner man bedre frem. Ingenting annet skal være akseptabelt.


Les også Akroma.no anonymt på TOR: 

akromaazzte7avtv.onion


Del innhold: